Achiziție Asociația CODRU Festival - CODRU Festival

Achiziție Asociația CODRU Festival

Nr.18/24.09.2023

CAIET DE SARCINI

Autoritatea Contractantă și Beneficiarul achiziției este Asociația CODRU Festival

Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile Legii Achizițiilor Publice nr. 98/2016.

Pentru buna desfășurare a proiectului cultural LAND ART CONNECTING SPACES, este necesară achiziționarea de servicii de amenajare teren pentru plantare în cadrul proiectului. 

Data limită de transmitere a ofertelor este 29.09.2023.

Achiziția se face prin cumpărare directă, pe baza selecției de oferte. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele acestui caiet de sarcini.

Propunerea financiară este făcută în lei, suma cuprinzând și TVA. 

Criterii de departajare:

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea lucrărilor de amenajare a terenului în cadrul proiectului  LAND ART CONNECTING SPACES.

Proiectul face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul  Over Border Culture+, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii”.

4. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

4.1. Cerințe generale:

Furnizorul va oferi serviciile în perioada 01.10.2023-01.11.2023.

Plata se va face prin virament în contul operatorului economic. Factura emisă va avea înscrise denumirea, numărul și data încheierii contractului, informații ce vor fi comunicate de achizitor după semnarea contractului. Plata se va efectua conform condițiilor contractuale.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt minimal obligatorii și nu absolvă pe ofertanți de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității produselor. În acest sens, orice ofertă înaintată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

 

Întocmit

Balaniuc Victor

Vicepreședinte Asociația CODRU Festival

 

Nr.18/15.09.2023

CAIET DE SARCINI

Autoritatea Contractantă și Beneficiarul achiziției este Asociația CODRU Festival

Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile Legii Achizițiilor Publice nr. 98/2016.

Pentru buna desfășurare a proiectului cultural LAND ART CONNECTING SPACES, este necesară achiziționarea de servicii de producție generală în cadrul proiectului. 

Data limită de transmitere a ofertelor este 18.09.2023.

Achiziția se face prin cumpărare directă, pe baza selecției de oferte. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele acestui caiet de sarcini.

Propunerea financiară este făcută în lei, suma cuprinzând și TVA. 

Criterii de departajare:

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea producției generale în cadrul proiectului  LAND ART CONNECTING SPACES.

Proiectul face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul  Over Border Culture+, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii”.

4. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

4.1. Cerințe generale:

Furnizorul va oferi serviciile în perioada 20.09.2023-07.11.2023.

DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI ECHIPAMENTELOR :

Activități premergătoare evenimentului- termen de finalizare 26.09.2023

Identificarea terenului și cartografierea terenului

Întâlniri cu beneficiarul terenului

Elaborarea de  proceduri de lucru pe teren pentru a marca zonele

Delimitare zone festival și imprejmuire de etapa, pentru activitățile de producție

Colectare selective a deșeurilor si transport la sediile de preluare

Amenajarea cale de acces si parcare logistica pentru etapa de producție eveniment

Amenajare zona administrativă cu dotari

Punerea la dispoziție a unei unui număr de 6 persoane pentru etapa de producție și managementul echipei de voluntari. 

Identificare spațiu de amplasare si propunere forma pentru instalatie „2023”. 

Relațiile cu terți necesare producției de eveniment (poliție, pompieri, colectare deșeuri, etc

Consolidare rețea vendori – inițiere contact, stabilire detalii contractuale

Consolidarea si managementul rețelei de expozanti – inițiere contact, stabilire lista si proceduri de lucru

Consolidare rețea actori societate civilă – inițiere dialog pentru implicarea ong-uri comunitate locală în eveniment

Amenajare rețea electrică, montare 6 panouri de distribuție, instalare 400 ml de cablu pentru rețeaua electrică.

Pregatirea terenului pentru montarea corturilor și recepționarea corturilor, curatarea zonei pentru a putea amenaja spațiul pentru activități si concerte 

Elaborarea de proceduri pentru gestionarea participanților, înscrierilor, procedurile de acces, instruirea personalului, coordonarea si organizarea voluntarilor pentru plantare

Amenajare spatiu cu cort pe structura metalica 15x30m cu inaltimea la strasina de 4m- pentru adăpostirea persoanelor care au pregătit terenul pentru plantare 

Amenajare spatiu cu cort pe strucutra metalica 10x15m cu inaltimea la strasina 2-pentru adăpostirea persoanelor care au pregătit terenul pentru plantare 

Servicii de montare corturi

Activități asociate direct evenimentului- termen de finalizare 07.11.2023

Plata se va face prin virament în contul operatorului economic. Factura emisă va avea înscrise denumirea, numărul și data încheierii contractului, informații ce vor fi comunicate de achizitor după semnarea contractului. Plata se va efectua conform condițiilor contractuale.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt minimal obligatorii și nu absolvă pe ofertanți de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității produselor. În acest sens, orice ofertă înaintată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

 

Întocmit

Balaniuc Victor

Vicepreședinte Asociația CODRU Festival

Nr.21/28.09.2023

CAIET DE SARCINI

Autoritatea Contractantă și Beneficiarul achiziției este Asociația CODRU Festival

Contractul va fi încheiat în conformitate cu prevederile Legii Achizițiilor Publice nr. 98/2016.

Pentru buna desfășurare a proiectului cultural LAND ART CONNECTING SPACES, este necesară achiziționarea de servicii de producție tehnică în cadrul proiectului. 

Data limită de transmitere a ofertelor este 30.09.2023.

Achiziția se face prin cumpărare directă, pe baza selecției de oferte. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele acestui caiet de sarcini.

Propunerea financiară este făcută în lei.

Criterii de departajare:

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea producției generale în cadrul proiectului  LAND ART CONNECTING SPACES.

Proiectul face parte din Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul  Over Border Culture+, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii”.

4. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

4.1. Cerințe generale:

Furnizorul va oferi serviciile în perioada 01.10.2023-10.11.2023.

DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI ECHIPAMENTELOR 

Echipamentele sunt necesare pentru organizarea evenimentelor din intervalul 4-5 noiembrie, organizate în cadrul proiectului Land Art Connecting Spaces ( concerte, ateliere, dezbateri):

Plata se va face prin virament în contul operatorului economic. Factura emisă va avea înscrise denumirea, numărul și data încheierii contractului, informații ce vor fi comunicate de achizitor după semnarea contractului. Plata se va efectua conform condițiilor contractuale.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt minimal obligatorii și nu absolvă pe ofertanți de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității produselor. În acest sens, orice ofertă înaintată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

 

Întocmit

Balaniuc Victor

Vicepreședinte Asociația CODRU Festival

APELURI